Vỡ lòng về Trading

Nếu sử dụng google dịch thì bản sẽ thấy “Trading” nghĩa là “thương mại”. “Thương mại” theo nghĩa truyền thống … Thêm