Những sự thật về day trading (lướt sóng ngắn hạn)

Cho dù bạn đang tham gia vào lĩnh vực tài chính, bất động sản, vàng hay thâm chi là tiền…